سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 

ورق سیاه

عکس محصول قيمت
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

8

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

6

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

6

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

5

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

5

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

4

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

3

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

4

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

3

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2.5

1250

55,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

1250

2

55,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2

1000

55,000 تومان
نتایج 31 تا 42 از کل 42 نتیجه