سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 

کارخانجات

نتایج 1 تا 60 از کل 86 نتیجه

محصولات فروشگاه

عکس محصول قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.5

1250

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.5

1000

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.6

1250

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.6

1000

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.7

1250

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.7

1000

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.8

1250

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.8

1000

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.9

1250

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

0.9

1000

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

1

1250

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

1

1000

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

1.25

1000

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

1.25

1250

7,700 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

ST22

رول

کیلوگرم

1.5

1000

7,700 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی کاشان

کیلوگرم

0.5

1250

32,000 تومان
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی کاشان

کیلوگرم

0.6

1250

31,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2

1000

55,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

1250

2

55,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2.5

1250

55,000 تومان
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

3

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

4

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

3

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

4

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

5

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

5

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

6

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

6

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

8

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

8

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

10

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

10

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

12

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

12

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

15

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

15

1500

55,000 تومان
ورق روغنی 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

0.5

1000

55,000 تومان
ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

0.6

1000

55,000 تومان
ورق روغنی 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

0.6

1250

55,000 تومان
ورق روغنی 0.7رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

0.7

1250

55,000 تومان
ورق روغنی 0.8 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

0.8

1250

55,000 تومان
ورق روغنی 0.9رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

0.9

1250

55,000 تومان
ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

1

1000

55,000 تومان
ورق روغنی 1 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

1

1250

55,000 تومان
ورق روغنی 1.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST12

رول

کیلوگرم

1.5

1250

55,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST22

رول

کیلوگرم

0.5

1250

55,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST22

رول

کیلوگرم

0.5

1000

55,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST22

رول

کیلوگرم

0.6

1000

55,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST22

رول

کیلوگرم

0.6

1250

55,000 تومان
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

3000

رول

کیلوگرم

0.5

1250

55,000 تومان
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

9016

رول

کیلوگرم

0.5

1250

55,000 تومان
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

1028

رول

کیلوگرم

0.5

1250

55,000 تومان
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

8004

رول

کیلوگرم

0.5

1250

55,000 تومان
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

5017

رول

کیلوگرم

0.5

1250

55,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 5 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

5

1250

50,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 4 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

4

1250

51,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 3 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

3

1250

53,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2.5 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

2.5

1250

55,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

2

1250

52,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 5 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

5

1000

56,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 4 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

4

1000

57,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 3 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

3

1000

59,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2.5 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

2.5

1000

58,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

SW22

رول

کیلوگرم

2

1000

50,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 5 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

5

1250

50,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 4 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

4

1250

50,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 3 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

3

1250

50,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 2.5 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2.5

1250

59,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 2 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2

1250

50,000 تومان
ورق اسیدشوییST37 رول 5 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

5

1000

54,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 4 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

4

1000

50,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 3 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

3

1000

55,000 تومان
ورق اسیدشوییST37 رول 2.5 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2.5

1000

50,000 تومان
ورق اسیدشویی ST37 رول 2 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

2

1000

57,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره آبی سینوسی فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

5017

65,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره قرمز سینوسی فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

3000

66,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره نارنجی سینوسی فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

2004

67,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره سبز سینوسی فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

6024

65,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره نارنجی شادولاین فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

2004

60,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره سبز شادولاین فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

6024

60,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره آبی شادولاین فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

5017

65,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره قرمز شادولاین فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

3000

66,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره قرمز ذوزنقه فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

3000

65,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره آبی ذوزنقه فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

5017

67,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره نارنجی ذوزنقه فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

2004

60,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره سبز ذوزنقه فولاد مبارکه اصفهان

کیلوگرم

0.5

1250

6024

65,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه شادولاین مبارکه

کیلوگرم

0.5

1250

64,000 تومان
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه شادولاین مبارکه

کیلوگرم

0.6

1250

64,000 تومان
ورق آجدار 4 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

رول

کیلوگرم

4

1000

40,000 تومان
ورق آجدار 4 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

رول

کیلوگرم

4

1250

41,000 تومان
ورق آجدار 4 میل 1500 فولاد مبارکه اصفهان

رول

کیلوگرم

4

1500

41,000 تومان
ورق آجدار 5 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

رول

کیلوگرم

5

1000

40,000 تومان
ورق آجدار 5 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

رول

کیلوگرم

5

1250

39,000 تومان
ورق آجدار 5 میل 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

5

1500

39,000 تومان
ورق آجدار 3 میل 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

3

1500

40,000 تومان
ورق آجدار 3 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

3

1250

42,000 تومان
ورق آجدار 3 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

3

1000

42,000 تومان
ورق آجدار 10 میل 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

10

1500

38,000 تومان
ورق آجدار 10 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

10

1250

40,000 تومان
ورق آجدار 10 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

10

1000

41,000 تومان
ورق آجدار 8 میل 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

8

1500

39,000 تومان
ورق آجدار 8 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

8

1250

39,000 تومان
ورق آجدار 8 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

8

1000

39,000 تومان
ورق آجدار 6 میل 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

6

1500

40,000 تومان
ورق آجدار 6 میل 1250 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

6

1250

40,000 تومان
ورق آجدار 6 میل 1000 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

کیلوگرم

6

1000

39,000 تومان
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

8

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

10

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

12

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

15

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

20

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

25

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

30

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

35

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

40

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

2

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

2.5

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

3

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

4

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

5

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

6

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

8

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

8

1250

31,000 تومان
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

10

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

10

1250

31,000 تومان
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

12

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

15

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 35 فابریک 1000 گیلان

ST37

فابریک

کیلوگرم

35

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 35 فابریک 1250 گیلان

ST37

فابریک

کیلوگرم

35

1250

31,000 تومان
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس

5015

رول

کیلوگرم

0.5

1250

56,000 تومان
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس

3000

رول

کیلوگرم

0.5

1250

56,000 تومان
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس

9016

رول

کیلوگرم

0.5

1250

56,000 تومان
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس

2004

رول

کیلوگرم

0.5

1250

56,000 تومان
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس

1028

رول

کیلوگرم

0.5

1250

56,000 تومان
ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 هفت الماس

6024

رول

کیلوگرم

0.5

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.5

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.5

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.6

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.6

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.7

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.7

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.8

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.8

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.9

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

0.9

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

1

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

1

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

1.25

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

1.25

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

1.5

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

1.5

1250

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

2

1000

56,000 تومان
ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس

ST22

رول

کیلوگرم

2

1250

56,000 تومان
ورق روغنی 0.5 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.5

1250

44,000 تومان
ورق روغنی 0.5 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.5

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 0.6 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.6

1250

44,000 تومان
ورق روغنی 0.6 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.6

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 0.7 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.7

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 0.7 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.7

1250

44,000 تومان
ورق روغنی 0.8 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.8

1250

44,000 تومان
ورق روغنی 0.8 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.8

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 0.9 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.9

1250

44,000 تومان
ورق روغنی 0.9 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

0.9

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 1 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

1

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 1 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

1

1250

44,000 تومان
ورق روغنی 1.25 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

1.25

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 1.25 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

1.25

1250

44,000 تومان
ورق روغنی 1.5 رول 1000 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

1.5

1000

44,000 تومان
ورق روغنی 1.5 رول 1250 هفت الماس

ST12

رول

کیلوگرم

1.5

1250

44,000 تومان
ورق اسیدشویی sw22 رول 5 میل 1250 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

5

1250

52,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 4 میل 1250 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

4

1250

54,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 3 میل 1250 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

3

1250

56,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2.5 میل 1250 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

2.5

1250

51,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2 میل 1250 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

2

1250

54,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 5 میل 1000 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

5

1000

50,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 4 میل 1000 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

4

1000

52,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 3 میل 1000 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

3

1000

55,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2.5 میل 1000 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

2.5

1000

53,000 تومان
ورق اسیدشویی SW22 رول 2 میل 1000 فولاد غرب آسیا

SW22

رول

کیلوگرم

2

1000

51,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی خودرو

کیلوگرم

0.5

1250

32,000 تومان
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی خودرو

کیلوگرم

0.6

1250

31,000 تومان
ورق 0.5 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی تاراز

کیلوگرم

0.5

1250

32,000 تومان
ورق 0.6 بلند کرکره گالوانیزه سینوسی تاراز

کیلوگرم

0.6

1250

31,000 تومان

میلگرد

عکس محصول قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

12

10.7

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

12,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

14

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

16

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

18

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

20

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

22

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

25

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

28

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

32

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ابرکوه

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ابرکوه

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابرکوه

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ابرکوه

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ابرکوه

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ابرکوه

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد ابرکوه

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد ابرکوه

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوه

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد ابرکوه

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ابرکوه

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 هشترود

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 هشترود

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 هشترود

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 هشترود

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 هشترود

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 هشترود

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 هشترود

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 هشترود

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آتیه خلیج فارس

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 8 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

8

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
ميلگرد 12 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
ميلگرد 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
ميلگرد 22 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
ميلگرد 25 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

14

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

16

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

32

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

28

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 صنایع فولاد بردسیر کرمان

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 صنایع فولاد بردسیر کرمان

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

12

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

14

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

16

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

18

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 20 آجدار A2 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

20

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

13,150 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

11,450 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد راستین آستارا

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد راستین آستارا

10

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد راستین آستارا

8

A2

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

18

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

22

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد زرین میاندوآب

25

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,950 تومان

قیمت میلگرد آجدار

عکس محصول قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

12

10.7

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

12,950 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

14

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

16

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

18

A3

شاخه