سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 
امروز یکشنبه 5 خرداد 1403

ورق سیاه

عکس محصول قيمت
ورق سیاه 35 فابریک 1250 گیلان

ST37

فابریک

کیلوگرم

35

1250

31,000 تومان
ورق سیاه 35 فابریک 1000 گیلان

ST37

فابریک

کیلوگرم

35

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

15

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

12

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

10

1250

31,000 تومان
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

10

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

8

1250

31,000 تومان
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

8

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

6

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

5

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

4

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

3

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

2.5

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان

ST37

رول

کیلوگرم

2

1000

31,000 تومان
ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

40

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

35

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

30

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

25

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

20

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

15

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

12

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

10

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان

ST37

فابریک

کیلوگرم

8

2000

7,700 تومان
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

15

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

15

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

12

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

12

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

10

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

رول

کیلوگرم

10

1500

55,000 تومان
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان

ST37

فابریک

کیلوگرم

8

1500

55,000 تومان
نتایج 1 تا 30 از کل 42 نتیجه