سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

کلاف ساده

فولاد الیگودرز

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 6.5 ساده الیگودرز

6.5

A1

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید

ذوب و نورد ملایر

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 6.5 صنعتی ملایر

6.5

1006

کلاف

ساده

12,290 تومان خرید
کلاف 6.5 ساختمانی ملایر

6.5

A1

کلاف

ساده

12,470 تومان خرید

نورد فولاد یزد احرامیان

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان

12.5

1006

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان

10

RST34

کلاف

ساده

12,650 تومان خرید
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان

8

RST34

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان

6.5

RST34

کلاف

ساده

12,650 تومان خرید

کویر کاشان

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان

16.5

A1

کلاف

ساده

12,290 تومان خرید
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان

14

A1

کلاف

ساده

12,470 تومان خرید
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان

13

A1

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان

12.5

A1

کلاف

ساده

12,650 تومان خرید
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان

12

A1

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان

11

A1

کلاف

ساده

12,650 تومان خرید
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان

10

A1

کلاف

ساده

10,950 تومان خرید
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان

8

A1

کلاف

ساده

10,950 تومان خرید
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان

6.5

A1

کلاف

ساده

12,950 تومان خرید
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان

6

A1

کلاف

ساده

12,290 تومان خرید
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان

5.5

A1

کلاف

ساده

12,470 تومان خرید

صنایع فولاد سازان امیرآباد

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد

10

1008

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد

8

1008

کلاف

ساده

11,450 تومان خرید
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد

6.5

1008

کلاف

ساده

13,150 تومان خرید
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد

6.5

1008

کلاف

ساده

12,950 تومان خرید

پرشین فولاد آریا

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا

6.5

1008

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید

فولاد کوثر اهواز

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز

10

A1

کلاف

ساده

12,950 تومان خرید
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز

8

A1

کلاف

ساده

12,290 تومان خرید

نورد فولادکاران افق ابهر

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر

6.5

1006

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر

5.5

1006

کلاف

ساده

12,650 تومان خرید
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر

6.5

RST34

کلاف

ساده

12,750 تومان خرید
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر

5.5

RST34

کلاف

ساده

12,650 تومان خرید

فولاد نطنز

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز

6.5

1008

کلاف

ساده

12,290 تومان خرید
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز

6.5

S2

کلاف

آجدار

12,470 تومان خرید
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز

6.5

USD7

کلاف

آجدار

11,450 تومان خرید
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز

6.5

1006

کلاف

ساده

11,450 تومان خرید

ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان

8

1006

کلاف

ساده

10,950 تومان خرید
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان

6.5

1006

کلاف

ساده

12,950 تومان خرید
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان

5.5

1006

کلاف

ساده

12,290 تومان خرید
نوشتن دیدگاه