سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

فولاد کیان کاشان

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کیان کاشان

8

A2

شاخه

آجدار

12,750 تومان خرید
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کیان کاشان

18

A3

شاخه

آجدار

13,150 تومان خرید
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کیان کاشان

16

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان خرید
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کیان کاشان

14

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان خرید
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان

12

A2

شاخه

آجدار

13,450 تومان خرید
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان

10

A2

شاخه

آجدار

13,450 تومان خرید
ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان

8

A2

شاخه

آجدار

12,750 تومان خرید
نوشتن دیدگاه