سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

نورد فولاد نوین متین

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
میلگرد 32 ساده A1 نوین

32

A1

شاخه

آجدار

12,290 تومان خرید
میلگرد 28 ساده A1 نوین

28

A1

شاخه

آجدار

12,470 تومان خرید
میلگرد 25 ساده A1 نوین

25

A1

شاخه

آجدار

11,450 تومان خرید
میلگرد 22 ساده A1 نوین

22

A1

شاخه

آجدار

13,150 تومان خرید
میلگرد 20 ساده A1 نوین

20

A1

شاخه

آجدار

12,950 تومان خرید
میلگرد 18 ساده A1 نوین

18

A1

شاخه

آجدار

12,290 تومان خرید
میلگرد 16 ساده A1 نوین

16

A1

شاخه

آجدار

12,470 تومان خرید
میلگرد 14 ساده A1 نوین

14

A1

شاخه

آجدار

12,750 تومان خرید
میلگرد 12 ساده A1 نوین

12

A1

شاخه

آجدار

12,650 تومان خرید
میلگرد 10 ساده A1 نوین

10

A1

شاخه

آجدار

12,800 تومان خرید
نوشتن دیدگاه