سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

نورد فولاد آیین صنعت

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
میلگرد 36 ساده A1 آیین صنعت

36

A1

شاخه

ساده

12,750 تومان خرید
میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت

32

A1

شاخه

ساده

12,650 تومان خرید
میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت

30

A1

شاخه

ساده

10,950 تومان خرید
میلگرد 28 ساده A1 آیین صنعت

28

A1

شاخه

ساده

10,950 تومان خرید
میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت

25

A1

شاخه

ساده

12,950 تومان خرید
میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت

22

A1

شاخه

ساده

12,290 تومان خرید
میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت

20

A1

شاخه

ساده

12,470 تومان خرید
میلگرد 18 ساده A1 آیین صنعت

18

A1

شاخه

ساده

11,450 تومان خرید
میلگرد 16ساده A1 آیین صنعت

16

A1

شاخه

ساده

13,150 تومان خرید
میلگرد 14ساده A1 آیین صنعت

14

A1

شاخه

ساده

12,950 تومان خرید
میلگرد 12ساده A1 آیین صنعت

12

A1

شاخه

ساده

12,950 تومان خرید
نوشتن دیدگاه