سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 

مجتمع فولاد قائم رازی

قیمت میلگرد آجدار

عکس محصول قيمت
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد قائم رازی

14

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد قائم رازی

16

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد قائم رازی

18

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد قائم رازی

20

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد قائم رازی

12

A3

شاخه

آجدار

12,650 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد قائم رازی

22

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد قائم رازی

25

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد قائم رازی

28

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد قائم رازی

32

A3

شاخه

آجدار

12,950 تومان
نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه