سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

محصولات فروشگاه

محصول قيمت خرید نوسانات (تومان)
میلگرد 18 آجدار A3 صبح پارسیان

18

A3

شاخه

آجدار

12,850 تومان خرید
میلگرد 36 ساده A1 آیین صنعت

36

A1

شاخه

ساده

12,750 تومان خرید
میلگرد 32ساده A1 آیین صنعت

32

A1

شاخه

ساده

12,650 تومان خرید
میلگرد 30ساده A1 آیین صنعت

30

A1

شاخه

ساده

10,950 تومان خرید
میلگرد 28 ساده A1 آیین صنعت

28

A1

شاخه

ساده

10,950 تومان خرید
میلگرد 25ساده A1 آیین صنعت

25

A1

شاخه

ساده

12,950 تومان خرید
میلگرد 22ساده A1 آیین صنعت

22

A1

شاخه

ساده

12,290 تومان خرید
میلگرد 20ساده A1 آیین صنعت

20

A1

شاخه

ساده

12,470 تومان خرید
میلگرد 18 ساده A1 آیین صنعت

18

A1

شاخه

ساده

11,450 تومان خرید
میلگرد 16ساده A1 آیین صنعت

16

A1

شاخه

ساده

13,150 تومان خرید
میلگرد 14ساده A1 آیین صنعت

14

A1

شاخه

ساده

12,950 تومان خرید
میلگرد 20آجدار A3 صبح پارسیان

20

A3

شاخه

آجدار

12,290 تومان خرید
میلگرد 16 آجدار A3 صبح پارسیان

16

A3

شاخه

آجدار

12,470 تومان خرید
میلگرد 14 آجدار A3 صبح پارسیان

14

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان خرید
میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان

32

A3

شاخه

آجدار

12,750 تومان خرید
میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید

18

A1

شاخه

ساده

12,650 تومان خرید
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد فردوس ارومیه

16

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان خرید
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد فردوس ارومیه

14

A3

شاخه

آجدار

10,950 تومان خرید
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

32

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان خرید
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

28

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,290 تومان خرید
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

25

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,470 تومان خرید
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

22

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

11,450 تومان خرید
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

20

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

13,150 تومان خرید
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

18

A3

شاخه

12

کیلوگرم

ذوب آهن - اصفهان

آجدار

12,950 تومان خرید
نوشتن دیدگاه