سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 
جدول وزن میلگرد

میلگردها در گریدهای مختلف A1، A2، A3 و A4 تولید و با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی (آمریکا، اروپا، روسیه، ژاپن) ساخته می شوند. میلگرد با گرید A1 دارای سطح صاف می باشد که به آن میلگرد ساده می گویند و میلگرد با گریدهای A2 و A3 به صورت آجدار ساخته می شوند که میلگرد با گرید A2 دارای آج های مارپیچ و میلگرد با گرید A3 دارای آج های جناغی می باشند. شاخه های میلگرد در بازار به صورت 6 و 12 متری وجود دارند که با توجه به قطرهای مختلف دارای وزن واحد طول متفاوتی می باشند. با توجه به استاندارد میلگردها، انواع میلگردهایی که توسط کارخانه های مختلف تولید می گردند باید وزن واحد متر مشخصی طبق استاندارد داشته باشند. در این صفحه از سایت آهن 724 فرمول محاسبه وزن میلگرد و جدول وزنی میلگرد را برای شما عزیزان قرار داده ایم.
تولیدکنندگان میلگردهای کارخانه های مختلف برطبق استاندارد ملی ISNO 3132 ایران ملزم به حک نمودن لوگوی شرکت و روش تولید آن بر روی میلگرد می باشند. در سایت های معتبر، جدول انواع لوگوهای تولیدکنندگان میلگرد وجود دارد که با مراجعه به آن می توان از نام کارخانه تولیدی مطلع شد. با دانستن این اطلاعات می توان به جداول مربوط به وزن میلگرد هر کارخانه مراجعه کرده و وزن مورد نظر را بر طبق مراجع استاندارد و معتبر مشاهده کرد. این موضوع زمانی اهمیت دارد که به راحتی بتوان وزن میلگردهای مجهول را با اندازه گیری طول موجود محاسبه کرد. اما در برخی موارد و برخی جداول ممکن است همه انواع میلگردها با قطرهای تولید شده ذکر نشده باشد. در این صورت دانستن روش محاسبه و به دست آوردن وزن واحد متر ضروری می باشد که با کمک آن می توان وزن قطرهای مختلف را محاسبه کرد.

فرمول و روش های محاسبه وزن میلگرد

وزن میلگرد به عنوان تقویت کننده ای فولادی، یک مقدار مرجع است. مقادیر دقیق بهتر است از استانداردهای فنی مربوطه گرفته شود. اغلب اوقات، جدول وزن میلگرد مورد نیاز به عنوان مثال وزن میلگرد 12 در دسترس نیست، در این صورت ماشین حساب و فرمول های محاسبه وزن به شما کمک می کند. وزن 1 متر میلگرد برابر با وزن ریاضی دایره ای با قطر مشابه است و با استفاده از فرمول ساده زیر محاسبه می شود:

m = D * D * Pi / 4 * ro

در این رابطه، ro چگالی ماده است، که در این حالت 7850 کیلوگرم در متر مکعب بوده و D  قطر اسمی است. وزن میلگرد محاسبه شده طبق این فرمول با مقادیر اسمی استاندارد منطبق می باشد. در صورت وجود اطلاعات وزن میلگرد با قطر مورد نظر می توان کلاس و استاندارد مناسب میلگرد را بر طبق جدول انتخاب کرد. این فرمول به شکل دیگری هم نوشته می شود که در آن طول میلگرد نیز در نظر گرفته می شود تا برای طول های مختلف هم بتوان وزن واحد متر را به دست آورد:

میلگرد وزن=(شعاع (mm)×شعاع (mm)×3/14×طول (mm)×7/8)/1000

در محاسبات واقعی سازه های فلزی، قابل توجه است که در تولید میلگردها، انحراف ابعاد هندسی از مقدار اسمی مجاز است. حداکثر انحرافات وزن مخصوص میلگرد در کتاب های مرجع استانداردهای فنی مطابق با آن نشان داده شده است.

جدول وزن شاخه 12 متری میلگرد 

در جدول زیر وزن هر شاخه 12 متری میلگرد با سایزهای گوناگون گنجانده شده است:

سایز میلگرد (mm)وزن میلگرد (kg)
8 5
10 8
12 11
14 15
16 19
18 24
20 30
22 36
25 47
28 58
32 76
36 96