سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 
جدول وزن قوطی پروفیل

پروفیل های مربع و مستطیل با استانداردهای فولاد و DIN ساخته می شوند که به اختصار به آن ها قوطی می گویند. استفاده از قوطی های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت، مقاومت و سبک بودن سازه های فلزی دارد و برای صنایع مختلفی که به راه حل های سبک و با مقاومت بالا نیاز دارند، مناسب است. پروفیل های مربع و مستطیل با استفاده از فناوری پیشرفته از نوردهای گرم و سرد تولید می شوند. قوطی های پروفیل کاربردهای گسترده ای دارند که از آن جمله می توان عناصر ساختمانی (بخش ساخت و ساز)، سازه های سقفی، بخش کشتی سازی، صنایع صنعتی و صنایع سنگین، تولیدکنندگان ماشین آلات، صنعت تأمین کننده خودرو و خودرو سازی، دوچرخه، مبلمان و کالاهای فولادی را ذکر کرد.

وزن قوطی پروفیل

وزن قوطی پروفیل با توجه به مشخصاتی از جمله ضخامت، طول و نوع ساختار بدون هیچ محدودیتی به راحتی قابل محاسبه می باشد. وزن قوطی پروفیل با توجه به جرم و چگالی ماده آن محاسبه می شود. یک رابطه ریاضی جهت محاسبه وزن پروفیل برای کاربردهای دستی وجود دارد که با استفاده از آن و بر اساس جدول می توان وزن هر نوع محصول قوطی را به دست آورد. همان طور که در جدول گزارش شده است، وزن قوطی پروفیل بر حسب کیلوگرم در متر موجود است. بنابراین اگر یک نمونه ی قوطی مجهول داشته باشید، تنها با اندازه گیری ابعاد طولی و سطح مقطع و البته ضخامت می توانید وزن مخصوص آن را از جدول برداشته و داخل فرمول قرار دهید. در نهایت وزن کل قوطی پروفیل به دست خواهد آمد.

وزن قوطی پروفیل (کیلوگرم) = طول موجود بر حسب متر × تعداد × وزن مخصوص پروفیل (کیلوگرم)

جدول وزنی پروفیل قوطی 

جدول قوطی پروفیل اطلاعات وزن قوطی های مختلف را براساس پارامترهای ضخامت و ابعاد بیان می کند. باید در نظر گرفت که به طور متداول این ابعاد به صورت واحد اندازه گیری میلیمتر می باشند. یک رابطه مستقیمی بین ضخامت و وزن قوطی پروفیل وجود دارد، به گونه ای که برای یک قوطی با ابعاد ثابت هرچه ضخامت بیشتر بشود وزن آن بالاتر خواهد بود. همین تنوع ضخامت باعث ایجاد کیفیت های متفاوتی می شود که کاربردهای قوطی ها را گسترده می کند. در مواردی که به نوع قوطی با استحکام و مقاومت بالا نیاز باشد می توان از قوطی های ضخیم تر استفاده کرد. این از آن جهت اهمیت دارد که با توجه به محاسبات می توان به جای استفاده از یک قوطی با ابعاد بیشتر از یک قوطی با ابعاد کمتر و ضخیم تر استفاده کرد.

جدول وزن قوطی مربع
ضخامت قوطی پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی پروفیل (kg/m)
1 20*20 0.62
1 25*25 0.78
1 30*30 0.96
1 35*35 1.12
1 40*40 1.25
1.25 20*20 0.75
1.25 25*25 0.98
1.25 30*30 1.19
1.25 35*35 1.39
1.25 40*40 1.55
1.5 20*20 0.91
1.5 25*25 1.17
1.5 30*30 1.42
1.5 35*35 1.64
1.5 40*40 1.86
1.5 45*45 2.12
1.5 50*50 2.33
1.5 60*60 2.82
2 20*20 1.18
2 25*25 1.53
2 30*30 1.78
2 35*35 2.16
2 40*40 2.45
2 45*45 2.81
2 50*50 3.11
2 60*60 3.74
2 70*70 4.38
2 80*80 4.97
2 90*90 5.68
2.5 25*25 1.88 
2.5 30*30 2.31 
2.5 35*35 2.68 
2.5 40*40 3.03 
2.5 45*45 3.47 
2.5 50*50 3.84 
2.5 60*60 4.63 
2.5 70*70 5.46 
2.5 80*80  6.25
2.5 90*90 6.98 
2.5 100*100 7.81 
2.5 110*110 8.62 
2.5 135*135 10.48 
2.5 140*140  11.02
 3 30*30   2.73
35*35  3.19 
 3  40*40 3.60 
 45*45 4.25 
50*50  4.62 
60*60  5.54 
 3 70*70   6.51
80*80  7.44 
 3 90*90   8.38
100*100   9.38
110*110  10.36 
135*135   12.58
3 140*140 13.19
3.5  45*45 4.78 
3.5 50*50 5.33
3.5 60*60 6.42
3.5 70*70 7.56
3.5 80*80 8.68
3.5 90*90 9.76
3.5 100*100 10.95
3.5 110*110 11.95
3.5 135*135 14.69
3.5 140*140 15.29
4 50*50 6.06
4 60*60 7.32
4 70*70 8.58
4 80*80 9.89
4 90*90 11.18
4 100*100 12.42
4 110*110 13.72
4 135*135 16.74
4 140*140 17.48
4.5 100*100 13.89
4.5 110*110 15.39
4.5 135*135 18.81
4.5 140*140 19.59
5 100*100 15.42
5 110*110 16.95
5 135*135 20.79
5 140*140 21.72
6 100*100 18.51
6 110*110 20.51
6 135*135 24.84
6 140*140 25.92

 

باید یادآور شد که قوطی های پروفیل مربعی از ابعاد سطح مقطع 20 در 20 میلیمتر شروع می شوند و تا ابعاد 140 در 140 میلیمتر در بازار موجود هستند. نمونه های مستطیلی از ابعاد سطح مقطع 20 در 10 میلیمتر شروع می شوند و تا 220 در 60 میلیمتر وجود دارند. قوطی با سطح مقطع بسیار بزرگ را برای ستون های ساختمان به کار می برند. همچنین ضخامت آن ها از مقدار عددی 1/5 تا 8 میلی متر متغییر می باشد که بسته به کاربرد می توان نمونه قوطی مورد نظر را انتخاب کرد.

جدول وزن قوطی مستطیل
ضخامت قوطی پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی پروفیل (kg/m)
1 20*10 0.46
1 25*10 0.53
1 30*10 0.62
1 30*20 0.78
1 40*20 0.96
1 40*30 1.12
 1.25  20*10  0.56
1.25  25*10   0.66
1.25  30*10  0.75 
 1.25 30*20  0.98 
 1.25 40*20  1.19 
1.25  40*30   1.39
 1.5 20*10  0.67 
 1.5  25*10   0.81
 1.5  30*10   0.91
 1.5   30*20 1.17 
 1.5   40*20 1.42 
 1.5  40*30  1.64 
 1.5  40*50   2.12
 1.5  50*25   1.74
 1.5   50*30 1.86 
 1.5  60*20  1.86
  1.5 60*30   2.12
  1.5  60*40  2.33
  1.5  60*50 2.57
 1.5   80*40 2.82 
 2  20*10  0.87
 2 25*10   1.02
30*10   1.18
30*20   1.53
40*20   1.87
40*30   2.16
 40*50 2.81 
50*25   2.32
 50*30 2.45 
60*20   2.45
 60*30  2.81
60*40   3.11
 2  60*50  3.42
2 80*40 3.74
2 80*60 4.38
2 100*40 4.38
2 100*50 4.66
2 120*60 5.68
2.5   20*30 1.88 
2.5  20*40  2.31 
 2.5  30*40  2.68 
 2.5   50*40  3.47
2.5   25*50  2.92 
2.5   30*50  3.03 
 2.5  20*60   3.03
2.5    30*60 3.47 
2.5  40*60  3.84 
2.5   50*60  4.26 
 2.5  40*80   4.63
 2.5 60*80   5.46
2.5  100*40  5.46 
2.5 100*50 5.82
2.5 60*120 6.98
2.5 60*220 11.02
 40*20 2.73 
40*30  3.19 
3 40*50 4.25
3 50*25 3.42
3 50*30 3.60
3 60*20 3.60
3 60*30 4.25
3 60*40 4.62
3 60*50 5.08
3 80*40 5.54
3 80*60 6.51
3 100*40 6.51
3 100*50 6.95
3 60*120 8.38
3 60*220 13.19
3.5  40*50  4.78 
3.5  60*30 4.78
3.5  60*40 5.33
3.5  60*50 5.89
3.5  80*40 6.42
3.5  80*60 7.56
3.5  100*40 7.56
3.5  100*50 8.07
3.5  120*60 9.76
3.5 220*60 15.29
4 60*40 6.06
4 60*50 6.72
4 80*40 7.32
4 80*60 8.58
4 100*40 8.58
4 100*50 9.21
4 120*60 11.18
4 220*60 17.48
4.5 220*60 19.59
5 220*60 21.72
6 220*60 25.92