سبد خرید شما خالی می باشد.
 0 
آیا میلگرد ارزان میشود

نوسان قیمت میلگرد در ماه های اخیر به پارامترهایی بستگی داشته که بررسی ارتباط دقیق قیمت ها با هر کدام از آن عوامل بسیار پیچیده است. بنابراین پیش بینی این که آیا میلگرد ارزان می شود و یا قیمت آن در چه محدوده ای قرار می گیرد به عوامل زیادی وابسته می باشد اما راه فهمیدن این موضوع به بررسی تکنیکال تغییر قیمت ها در طول یک دوره یک ساله نیاز دارد و این در حالی است که سیاست ها و شرایط اقتصادی قبل دوباره تکرار شود. این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که پیش بینی وضعیت سیاسی و اقتصادی و سایر عوامل اثرگذار بر قیمت میلگرد بسیار سخت می باشد. برای دریافت قیمت روز میلگرد کارخانجات مختلف می توانید به فروشگاه اینترنتی آهن 724 مراجعه نمایید.

عوامل موثر بر کاهش یا افزایش قیمت میلگرد

قیمت میلگرد به عوامل داخلی و خارجی از جمله سیاست گذاری های کشور روی قیمت نفت، میزان صادرات و واردات و نرخ ارز وابسته است. به طور کلی، در صورتی که قیمت نفت کاهش یابد و نرخ ارز نزولی شود، قیمت میلگرد ارزان تر می گردد. برطبق این استدلال ها، در صورتی که روابط سیاسی مدیریت شده باشد و عملکرد مدیران در زمینه های صادرات و واردات و نرخ ارز مناسب باشد، میلگرد با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسد. البته باید در نظر داشت که این روند کاهشی تا زمانی ادامه دارد که بازار متعادل بوده و نوسانات ارزی وجود نداشته باشد. تا زمانی که نرخ ارز و قیمت نفت دارای ثبات باشد می توان کاهش و یا افزایش محصولات فولادی از جمله میلگرد را پیش بینی کرد.
اقتصاددانان بر این باور هستند که با افزایش تولیدات داخلی و اکتفا به توان داخلی نیز می توان قیمت محصولات فلزی از جمله انواع میلگرد ساده و آجدار را کاهش داد. چرا که با افزایش کارخانه های تولید محصولات فولادی و میلگرد در سراسر کشور و تولید با روش های کم هزینه تر می توان استخراج فولاد بیشتری از سنگ آهن را انجام داد. این افزایش تولید منجر به افزایش میزان عرضه می گردد که بازار به سمت تعادل بیشتر پیش می رود و قیمت ها نزولی خواهد بود. از طرف دیگر مناسبات و روابط خارجی روی اقتصاد یک کشور نیز اثر محسوسی دارد. بنا بر این باید یک تعادلی بین همه ی این ها برقرار باشد تا قیمت میلگرد کاهش یابد.

عوامل موثر بر کاهش یا افزایش قیمت میلگرد

تاثیر قیمت جهانی میلگرد بر بازار داخلی

مسئله دیگر، بحث میزان نوسانات و قیمت جهانی میلگرد است که برگرفته از قیمت میلگرد در کشورهای مختلف از جمله چین، ترکیه و آمریکا می باشد. باید در نظر داشت که افزایش قیمت جهانی میلگرد نیز منجر به افزایش قیمت میلگرد داخلی خواهد شد چرا که قیمت فلزات مختلف از جمله فولاد متاثر از قیمت جهانی می باشد. بر طبق پیش بینی ها در بازار جهانی، قیمت میلگرد رو به کاهش است؛ بنابراین می توان انتظار داشت قیمت میلگرد در روزهای آینده به صورت نزولی خواهد بود. باید یادآور شد که کاهش قیمت جهانی میلگرد زمانی بر قیمت میلگرد داخلی اثر دارد که اثرات دیگر از جمله نرخ ارز، قیمت نفت، میزان صادرات و واردات و مقدار میلگرد عرضه شده و مورد تقاضا در بازار نیز به سمت کاهش قیمت میلگرد پیش بروند.

نوشتن دیدگاه